>c6humI_
KFLNQITNYAKEAVQSAKYIGQGLSVTFDHMRRRPITVQYPYEKLIPSERFRGRIHFEFDKCIACEVCVRVCPINLPVVDWVFNKELKKKELKHYSIDFGVCIFCANCVEYCPTNCLSVTEEYELATYDRHELNYDSVAMGRIPYKVTQDPMVTPIREFAYLPAGVMSGHDLPAGAQRAGERPEAIANTAKSS