>c6hpdA_
EVITSSERTTYNFNVDWKFIKSNPKQAQDINYNDATWETISCPHTFNDVDTFDDLSHGHHDGEDNQWRGTVWYRKHFKLPKDDKGKKVFIEFESVRQIADVYINGVHLGQNQTGFIPFGFDLTPHLKFGEENIIAVKVNNDRGDHFRENFPLVWNHEHWHPTHGGIYRNVFLHTMDPLHITLPLYDNLETVGTYVYAENISEKSADITVETEIQNEHAENKNITLVTQIVDNDGAVVAHSNKNVAIPSGQKMKVTTVTNIQNPQLWYTRYPYMYKVVSAIKESNKVIDTYESPLGIRNFDFNKDSGFWINGEQIKLHGWGQKPTNAWAGLGAALPDWLRDFTFKLMDEAGGNFIRWGHCAASPAEVDMGDKYGFVTLMPGVSGESEDEGETWDIRYKAFKDLIVYYRNHPSIFIWEGGNWAESEAHYKEILEAIKTFDPKGKRLMGNRRADVKNDSEGYVSIEIGTEGWEREYPDLPIIESEYNREEAPRRIWDKNSPDDNFYNHPNISKNTYKLSSEEFAVRQADHWWNKMGKKAYHSGGANWIFSDGPHGGRCPTEVTRASGEVDAVRLPKEAFYALKAMWRPEPQVHIVGHWNYEVGTKKTMYVMSNCASVKLYVNDKLVGTNSNPENGYVFKFDNVAWESGKIKAEGFIDDALKTTQTKETTGEPAALKLTSITGPEGWLADGSDVALIDVEVVDAQGRRCPLAKGRVDFTISGPAIWRGGYNSGKPNSTNNLFLDIEAGINRVAVRSVLESGTVTIMAKKPGFKDVSVTLKSLPIDFNNGLTTTLPQVYTNVLTKEPLPEHIPEMPESELFRKFSYTGDGKAMLRTNMHWGKKAYTDLEYNYTVLPRYLNESEYVRTPNSDNRYWARDQLQFIAGKKMHIYVLHDDTVPRPEFLLRDYEDTGDNVNVVGASMSVFHRVAEEGESIIMAGNSDGDAPENCRMYTVMVKEFK