>c6gnfC_
SGLVPRGSHMLNICFVSTEVAPYSKTGGLGDVTEGLPEELAKIGHKVCTVAPRFDQYEDAWDTEIIQPVNYGQEKTNVRYFHSYKKGVDHIWVDHHVYLSKTPLVNKKLYGPKDSVDYIDNVERFAMLSQAALAVPLLVPLGAKGSQGVMGENTIFVCNDWHTSLLPLYLKEYYQSQGIFVNAKTVMLLHNIAFQGRFPSSKFDALNLPAKYLSDLSFNTQFPMYMLNWLKAGFLNCDQALTVSPNFAHEVTSSPMGGVELDAVARDVGLTGITNGTKIETWNPQKDKFILANYNSRTINSGKKLCKVALQKECGLTVDPDIPLFGFIGRLENQKGADVIIAAMPKLKQLNCQVVILGIGSPKLEQELESVADKYPFAKGVARFDSKLAHFITAGADYCLMPSRFEPCGLNQLYAMMYGTIPVVAPVGGLVDTVPPQFGFLMNKIPMPKIPGVTVSEELLQQGVDAMIVGMKKALQEYGTPKFKKMRLDCMANDVSWKKPAAKYVDIFEQLVNS