>c6gcsC_
DLLFRTSHMVEDLETYDEDSPINTSDANTRIRAFTINFGPQHPAAHGVLRLILELSGEEIIRSDPHVGLLHRGTEKLIEYKTYMQALPYFDRLDYVSMMTNEQVFSLAVEKLLNVEVPLRGKYIRTMFGEITRVLNHLMSVCSHAMDVGALTPFLWGFEEREKLMEFYERVSGARLHAAYVRPGGVSQDLPAGLLDDIYMWATQFGDRLDEIEELLTDNRIWKLRTVNIGTVTAQDALNLGLSGPMLRGSGIPFDIRKNAPYDAYDKVDFDVPVGMNGDCYDRYLIRMAEFRQSLRIIEQCCNDMPAGAVKVEDFKINSPPRNLMKEDMEALIHHFLLYTKGYSVPPGETYTAIEAPKGEMGVYVVSDGSERPYKCKIRAPGFAHLGAFDHIARGHFLPDAVAIIGTMDLVFGEVD