>c6fvjB_
AAPTLYIFPHAGGTAKDYVAFSREFSADVKRIAVQYPGLESIPTLADEIFAMMKPSARIDDPVAFFGHSMGGMLAFEVALRYQSAGHRVLAFFVSACSAPGHIRYKQLQDLSDREMLDLFTRMFVGALPTLRAVRAIAGYSCPPETKLSCPIYAFIGDKDWIATQDDMDPWRDRTTEEFSIRVFPGDHFYLNDNLPELVSDIEDKTLQWHDR