>c6fknD_
FIGNSTDYFKILDHNDEFVLVGAKDVIYNVSLNGLKEIARLEWHSTDADRELCALKGKHEWDCHNYLRVYALRPNGEVLLCGTNSYKPRCRHYTPRYEVSRDVEAQGLCPYSPAHNSTYAFADGHLYSATVADFSGGDPLIYRENLRTEQYDLKQLNQPDFVGAIERNGYVLFFFRELSMEVMNFGKAVYSRVARVCKNDRGGPYSHGKSWTSFLKARLNCSVPEFPFYFDEIQAISPIVESGSKSLIYAVFTTSVNAIPGSAVCAFNVDDILAAFDGEFKSQKGQCVEDSRTLTSIAVNFIKNHPLMEEAVPAVHGRPLLTKVNLHHRLTAIAVHPQVKSLSGAYYDVIYSGTDDGKVTKFINILSTHPNSTVDRLKTVVISEMQVLPLGTPIRELVISTSKNSLVVVSDGSLVSVPLHHCSHIVDCLGCLSLQDPICAWDLQTHECKNLATKTYLQSLNSTKKAAALLCPH