>c6fknC_
NSTITNVAAFDTKLNHLLVDTITGRVFVGGVNRLYQLSPDLELSETVKTGPQNDSVECSILDCPLNAVRSPTDNYNKVLLIDRATSRLIACGSLFQGTCTVRNLQNVSIIEHEVPDAVVANDANSSTVAFIAPGPPQHPVTNVMYVGVTYTNNSPYRSEIPAVASRSLEKTKMFQIASSAVTTGTRTFINSYARETYFVNYVYGFSSERFSYFLTTQLKHSHHSSPKEYITKLVRICQEDSNYYSYTEIPVECISDAQGGTKFNLVQAGFLGKPSSDLAQSLGISIQDDVLFAVFSKGEGNTPTNNSALCIYSLKSIRRKFMQNIKSCFNGSGMRGLDFISPSMPCVLTKLQTIGEDFCGLDVNSPLGGETPITSVPVAMFNTKLTSVAATSTSGYTVVFVGTSDGFLKKVVIESSSIANEYASFAVDLGSEINRDMQFDNQNLYIYVMSKTKVSKVKVFDCSDYKTCGDCLGARDPYCGWCSLENKCSPRSNCQDDANDPLYWVSYKTGKC