>c6fkkA_
LQTKQDKVLAHFIGNSTDYFKILDHNDEFVLVGAKDVIYNVSLNGLKEIARLEWHSTDADRELCALKGKHEWDCHNYLRVYALRPNGEVLLCGTNSYKPRCRHYTHAMRYEVSRDVEAQGLCPYSPAHNSTYAFADGHLYSATVADFSGGDPLIYRENLRTEQYDLKQLNQPDFVGAIERNGYVLFFFRELSMEVMNFGKAVYSRVARVCKNDRGGPYSHGKSWTSFLKARLNCSVPGEFPFYFDEIQAISPIVESGSKSLIYAVFTTSVNAIPGSAVCAFNVDDILAAFDGEFKSQKDSQSHWLPVEREQVPKPRPGQCVEDSRTLTSIAVNFIKNHPLMEEAVPAVHGRPLLTKVNLHHRLTAIAVHPQVKSLSGAYYDVIYSGTDDGKVTKFINILSTHPNSTVDRLKTVVISEMQVLPLGTPIRELVISTSKNSLVVVSDGSLVSVPLHHCSHIVDCLGCLSLQDPICAWDLQTHECKNLATSQHKFGTKTYLQSLNSTKKAAALLCPH