>c6fheA_
NDIPDLYSVFKDYFPIGVAVDPSRLNDTDPHAQLTAKHFNMLTAENAMKPESLEPEEGRYNFEDADRIVAFAEKHGMKMRGHTLVWHQQVPDWFFLDENGNPMVDETDPKNREANREELRQRMENHIKTVAGRYKGKIYAWDVVNEVFNDDGTLRNSAWYQIIGPDYIEEALRAAHEADPNAKLFINDYNIENWSHAKTQAMYNMVRDFKERGVPVDGVGMQGHISLYYPSLEEIEKALKAFAALGVEIMITELDVNVSPDALQEQAERMRDLFELFKKHSDKITGVTFWGVAGRTNAPLLFDRNYQPKPAFWAIV