>c6ff7M_
MVVMARLSRPERPDLVFEEEDLPYEEEIMRNQFSVKCWLRYIEFKQGAPKPRLNQLYERALKLLPCSYKLWYRYLKARRAQVKHRCVTDPAYEDVNNCHERAFVFMHKMPRLWLDYCQFLMDQGRVTHTRRTFDRALRALPITQHSRIWPLYLRFLRSHPLPETAVRGYRRFLKLSPESAEEYIEYLKSSDRLDEAAQRLATVVNDERFVSKAGKSNYQLWHELCDLISQNPDKVQSLNVDAIIRGGLTRFTDQLGKLWCSLADYYIRSGHFEKARDVYEEAIRTVMTVRDFTQVFDSYAQFEESMIAAKMETASELGREEEDDVDLELRLARFEQLISRRPLLLNSVLLRQNPHHVHEWHKRVALHQGRPREIINTYTEAVQTVDPFKATGKPHTLWVAFAKFYEDNGQLDDARVILEKATKVNFKQVDDLASVWCQCGELELRHENYDEALRLLRKATALPARRAEYFDGSEPVQNRVYKSLKVWSMLADLEESLGTFQSTKAVYDRILDLRIATPQIVINYAMFLEEHKYFEESFKAYERGISLFKWPNVSDIWSTYLTKFIARYGGRKLERARDLFEQALDGCPPKYAKTLYLLYAQLEEEWGLARHAMAVYERATRAVEPAQQYDMFNIYIKRAAEIYGVTHTRGIYQKAIEVLSDEHAREMCLRFADMECKLGEIDRARAIYSFCSQICDPRTTGAFWQTWKDFEVRHGNEDTIKEMLRIRRSVQATYNTQV