>c6fe8D_
FNPVRFLELPIDIRKEVYFHLDGNFCGLEYAFWLRYDCLVLDCFKVNHLYDGTLIDALEWTYLDNELRLAYFNKASMLEVWYTFKEYKKWVIDSVANVSNIQFNIDNLTPQLVDKCLSILEQKDLFATIGEVQFGSISVIRTIRSMESMKSLRKITVRGEKLYELLINFHGFRDNPGKTISYIVKRRINEIRLSRMNQISRTGLADFTRWDNLQKLVLSRVAYIDLNSIVFPKNFKSLTMKRVSKIKWWNIEENILKELKVDKRTFKSLYIKEDDSKFTKFFNLRHTRIKELDKSEINQITYLRCQAIVWLSFRTLNHIKLQNVSEVFNNIIVPRALFDSKRVEIYRCEKISQVLVIGSRS