>c6epcN_
MITSAAGIISLLDEEEPQLKEFALHKLNAVVNDFWAEISESVDKIEVLYEDEGFRSRQFAALVASKVFYHLGAFEESLNYALGAGDLFNVNDNSEYVETIIAKCIDHYTKQCVENADLPEGEKKPIDQRLEGIVNKMFQRCLDDHKYKQAIGIALETRRLDVFEKTILESNDVPGMLAYSLKLCMSLMQNKQFRNKVLRVLVKIYMNLEKPDFINVCQCLIFLDDTQAVSDILEKLVKEDNLLMAYQICFDLYESASQQFLSSVIQNLRTVGTPLKMIKILSGEMAIELHLQFLIRNNNTDLMILKNTKDAVRNSVCHTATVIANSFMHCGTTSDQFLRDNLEWLARATNWAKFTATASLGVIHKGHEKEALQLMATYLPKDTSPGSAYQEGGGLYALGLIHANHGGDIIDYLLNQLKNASNDIVRHGGSLGLGLAAMGTARQDVYDLLKTNLYQDDAVTGEAAGLALGLVMLGSKNTQAIEDMVGYAQETQHEKILRGLAVGIALVMYGRMEEADALIESLCRDKDPILRRSGMYTVAMAYCGSGNNKAIRRLLHVAVSDVNDDVRRAAVESLGFILFRTPEQCPSVVSLLSESYNPHVRYGAAMALGVCCAGTGNKEAINLLEPMTNDPVNYVRQGALIASALIMIQQTEITCPKVNQFRQLYSKVINDKHDDVMAKFGAILAQGILDAGGHNVTISLQSRTGHTHMPSVVGVLVFTQFWFWFPLSHFLSLAYTPTCIIGLNKDLKMPKVQYKSNCKPSTFAYPAPLEVPKEKEKEKVSTAVLSITAKAKKKEKEKEKKEEEKMEVDEAEKKEEKEKKKEPEPNFQLLDNPARVMPAQLKVLSMTETCRYQPFKPLSIGGIIILKDTSEDIEELVEPVAAHGPKIEEEEQEPEPPEPFEYIDD