>c6ep3B_
NKFKTLDKMVYNLLLEKIKNGELVPNEHLAEEKLAREFGVSRSPLRKAIATLTAQGIVSYHENSGAVLNDCIVDADRYVQLMETIEIFVDAAIAKAAHFGYEMDLEKLYARMQEMERFSYLTDLENYFDAHHRFILCLISFAENPYQVRIVKQIFFQMVHFSDGINMFKSVEIREWTNKKSNQIYELLAEGKIELARKTIKSMFAELTIQAYRLEHHH