>c6eowC_
QVSNKQVIFRDYVTGFPKESDMELTTRSITLKLLLKNLYLSCDPYMRARMTNLSYVDSFKPGSPIIGYGVARVLESGNPKFNPGDLVWGFTGWEEYSVITLFKIHNTDVPLSYYTGLLGMPGMTAYAGFYEICSPKKGETVYVSAASGAVGQLVGQFAKLTGCYVVGSAGSKEKVDLLKNKFGFDEAFNYKEEADLDAALRRYFPDGIDIYFENVGGKMLDAVLPNMRPKGRIAVCGMISQYNLEQPEGVRNLMALIVKQVRMEGFMVFSYYHLYGKFLETVLPYIKQGKITYVEDVVDGLDNAPAALIGLYSGRNVGKQVVVVSRE