>c6eotG_
LEPFYVERYSWSQLKKLLADTRKYHKAPHDFMFVKRNDPDGPHSDRIYYLAMRENTLFYSEIPKTINRAAVLMLSWKPLLDLFQATYSREEELLRERKRIGTVGIASYDYHQGSGTFLFQAGSGIYHVKDGGPQGFTQQPLRPNLVETSCPNIRMDPKLCPADPDWIAFIHSNDIWISNIVTREERRLTYVHNELANMEEDARSAGVATFVLQEEFDRYSGYWWCPKAETTPSGGKILRILYEENDESEVEIIHVTSPMLETRRADSFRYPKTGTANPKVTFKMSEIMIDAEGRIIDVIDKELIQPFEILFEGVEYIARAGWTPEGKYAWSILLDRSQTRLQIVLISPELFIPVEDDVMERQRLIESVPDSVTPLIIYEETTDIWINIHDIFHVFPQSHEEEIEFIFASECKTGFRHLYKITSILKESKYKRSSGGLPAPSDFKCPIKEEIAITSGEWEVLGRHGSNIQVDEVRRLVYFEGTKDSPLEHHLYVVSYVNPGEVTRLTDRGYSHSCCISQHCDFFISKYSNQKNPHCVSLYKLSSPEDDPTCKTKEFWATILDSAGPLPDYTPPEIFSFESTTGFTLYGMLYKPHDLQPGKKYPTVLFIYGGPQVQLVNNRFKGVKYFRLNTLASLGYVVVVIDNRGSCHRGLKFEGAFKYKMGQIEIDDQVEGLQYLASRYDFIDLDRVGIHGWSYGGYLSLMALMQRSDIFRVAIAGAPVTLWIFYDTGYTERYMGHPDQNEQGYYLGSVAMQAEKFPSEPNRLLLLHGFLDENVHFAHTSILLSFLVRAGKPYDLQIYPQERHSIRVPESGEHYELHLLHYLQENLGSRIAALKV