>c6eo5A_
TTLKQCLAKGGARTAFPGTSEYSTARLAYNLRERYAPSAFVFPTTVAQVQNAVFCAKQVGVGIVPRGGGHSYEDYSLGGRDGVLVVDMEGFKQFSYNKAAKTAVVGAGFRLGPLYLALWNAGKVTIPAGNCPTVGIAGHALGGGWGFSSRKFGLVTDNILEVQLVAANGTVVTANAQKNKDLYFAIRGAGATSYGIVTQFTFRVHDVSAPVTHFKYRWNDKAVLFKNFKSFQSWGLNVPAEISAAFYMDPSGVSWLEGTYLGKKTSLLPLVKTFLASAAPNPTRVEEELNWIQLILVNWNYPSNTNPNQLNNVPFTTNTFKAKSIYVNGPGLSDAGINAMINAMNTGSNAYFIYNLYGSQSAINKVVPGETAFIHRNSLYSIQMVASWSNDNNAVTQTSYITRYWKVVRTYATGQAYQNYIDRDMPLSAYYGSSLSTLIAGKKKWDPQNVFNFPQSIPLKHHH