>c6emoA_
SNAASWETSMDSRLQRIHAEIKNSLKIDNLDVNRCIEALDELASLQVTMQQAQKHTEMITTLKKIRRFKVSQVIMEKSTMLYNKFKNMFLVGEGDSVITQVLNKMELATRYQIPKEVADIFNAPSDDEEFVGFRDD