>c6e31A_
HMGVDTLPPPNYTVGFKDLNESLNALEDQDLDALMADLVAEEAKAKADKIKLALEKLKEAKVKKLVVKVHMDDSSTKSLMVDERQLARDVLDNLFEKTHCDCNVDWCLYEIYPELQIERVFEDHENVVEVLSDWTRDTENKVLFLEKEERYAVFKNPQNFYLNAKNKEYLLEESFCGTSIIVPELEGALYLKEDGKKSWKRRYFLLRASGIYYVPKGKTKTSRDLACFIQFENVNIYYGIQCKMKYKAPTDHCFVLKHPQIQKESQYIKYLCCDDARTLSQWVMGIRIAKYGKTLYDNYQRAVARA