>c6dntA_
MKDKNVVVTGGLGFIGSHIVDALIDDNKVTIIDNLSSGKMENLNNPNHENLTIIKEDLMDADLEKILKDKDYVFHLAALASVPGSVAEPLRYNQNNIDASLKLFIACKNNNIKKVIFSSSSAVYGENPNMPLKESENFLPCSPYAAQKASCELYLKSFHESYGLDYVALRYFNVFGPRQDENSPYAAVIPKFISAILNGESPVIYGDGEQSRDFIYVKEIAKANILSAESDYNGVINVALGKSMTINRLFEIISDVLESDIDVKYLDERPGDIKHSLADISNLDKISFKPDEDKFEEQLRETVKWFISQM