>c6d4oA_
NAMLYPVLTQSRLLSDLSGVWNFKLDNGKGFEEKWYEKPLKDADTMPVPASYNDLKEGTDFRDHYGWVFYQRNISVPEYVKSQRIVLRCAAVTHYAMIYLNGKLICEHKGGFLPFEVELNDDLQDGDNLLTIAVNNVIDYTTLPVGGKANMMSGMPQNNPNFDFFNYCGITRPVKIYTTPETYINDITVTADIDFTKEEPSAVLNYNVEVELFDEEGTKLSETEGSEGTFEISNVRLWQPLNAYLYKIKVTAGQDVYTLPYGVRSVRVDGTKFLINEKPFYFKGYGKHEDTFPNGRGINLPMNTKDISIMKWQHANSFRTSHYPYSEEMMRLCDEEGIVVIDETTAVGVNLQFGGGANFGGERIGTFDKEHGVQTQEHHKDVIRDLISRDKNHACVVMWSIANEPDSAAEGAYDYFKPLYDLARELDPQKRPCTLVSVQGTTADTDCSSQLSDVICLNRYYGWYFGGPDLEVSETGLRKELSDWGKLGKPVMFTEYGADTVSGLHDTTSVMYTEEYQVEYYEMNNKVFDEFDFVVGEQAWNFADFATSQSLLRVQGNKKGLFTRDRKPKMVAHYFRNRWSAIPEFGYKT