>c6d05F_
STNTTDNIDYFDISDESNYYLISQLRPHFSNIYFFDEFKRYASYHTEIKRYEDIHKTKVNSLLNEASRAIGICNRAKNTVKGLINILENPQKFKTQRESYDVKLRQYEEKKEAFRGCLLNKNRKNLDQIKKINNEIRDLLEKLKCSQDCQTNVYFDMIKIYLVDFKKMPYENYDTFIKQYKNSYLSGVDMIRKIEKQIDNPVTINAIKFTQKEMGYIIDRFEYHLQKVKHSIDQVTALSDGVKPKQVTKNRLKEYYFNIGNYYSIFKFGKDSLNMLNKALIHKEKIVHNLLGELFGHLEERISKLIDSEYFITESNNIISQSEETLKLAEDVYDKNTKLIEDLTLYPHLEINEFKKDYDNNVEDLRESIIYIQSYVSSIKSAYRYNVLEKDSVESKQKNIPANSNAQKKVDELLSIIDSISYSNFSVAENFQKMKDYYKEIEKLKIKILQLIEAIKKYQQHVEELI