>c6cv0C_
YDSSSYVYYYQSAFRPPNGWHLHGGAYAVVNISSESNNAGSSPGCIVGTIHGGRVVNASSIAMTAPSSGMAWSSSQFCTAHCNFSDTTVFVTHCYKYDGCPITGMLQKNFLRVSAMKNGQLFYNLTVSVAKYPTFKSFQCVNNLTSVYLNGDLVYTSNETTDVTSAGVYFKAGGPITYKVMREVKALAYFVNGTAQDVILCDGSPRGLLACQYNTGNFSDGFYPFINSSLVKQKFIVYRENSVNTTFTLHNFTFHNETGANPNPSGVQNIQTYQTQTAQSGYYNFNFSFLSSFVYKESNFMYGSYHPSCNFRLETINNGLWFNSLSVSIAYGPLQGGCKQSVFSGRATCCYAYSYGGPSLCKGVYSGELDLNFECGLLVYVTKSGGSRIQTATEPPVITRHNYNNITLNTCVDYNIYGRTGQGFITNVTDSAVSYNYLADAGLAILDTSGSIDIFVVQGEYGLTYYKVNPCEDVNQQFVVSGGKLVGILTSRNETGSQLLENQFYIKITNGTRRFRRSITENVANCPYVSYGKFCIKPDGSIATIVPKQLEQFVAPLLNVTENVLIPNSFNLTVTDEYIQTRMDKVQINCLQYVCGNSLDCRDLFQQYGPVCDNILSVVNSIGQKEDMELLNFYSSTKPAGFNTPFLSNVSTGEFNISLLLTTPSSPRRRSFIEDLLFTSVAYKNCTAGPLGFLKDLACAREYNGLLVLPPIITAEMQTLYTSSLVASMAFGGITAAGAIPFATQLQARINHLGITQSLLLKNQEKIAASFNKAIGRMQEGFRSTSLALQQIQHVVNKQNAILTETMASLNKNFGAISSLIQEIYQQLDAIQANAQVDRLITGRLSSLSVLASAKQAEHIRVSQQRELATQKINECVKSQSIRYSFCGNGRHVLTIPQNAPNGIVFIHFSYTPDSFVNVTAIVGFCVKPANASQYAIVPANGRGIFIQVNGSYYITARDMYMPRAITAGDIVTLTSCQANYVSVNKTVITTFV