>c6cd2C_
VEFNTDVLDAADKKNIDFTRFSEAGYVLPGXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXLPPSRWDDGIPGLMLDYNLNGTVSRNYQGGDSHQFSYNGTVGGNLGPWRLRADYQGSQEQSRYNGEKTTNRNFTWSRFYLFRAIPRWRANLTLGENNINSDIFRSWSYTGASLESMLPPRLRGYAPQITGIAETNARVVVSQQGRVLYDSMVPAGPFSIQDLDSSVRGRLDVEVIEQNGRKKTFQVDTASVPYLTRPGQVRYKLVSGRSRGPVFATGEASWGLSNQWSLYGGAVLAGDYNALAAGAGWDLGVPGTLSADITQSVARIEGERTFQGKSWRLSYSKRFDDITFAGYRFSERNYMTMEQYLNARYRNDYSSREKEMYTVTLNKNVADWNTSFNLQYSRQTYWDIRKTDYYTVSVNRYFNVFGLQGVAVGLSASRSKYLGRDNDSAYLRISVPLGTGTASYSGSMSNDRYVNMAGYTDTFNDGLDSYSLNAGLNSLTSQRQINAYYSHRSPLANLSANIASLQKGYTSFGVSASGGAXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXGKRLFAILRLADGSQPPFGASVTSEKGRELGMVADEGLAWLSGVTPGETLSVNWDGKIQCQVNVPETAISDQQLLLPCTPQ