>c6c80B_
SLDLQGSIDYSTLAAGKDFGGVYSSNPLALIRPSGADDVARVLKSACRSSNLTVAARGNGHSINGQAMADGGIVLDMRSTEGNHFKILRGDHYADVSGGALWEDILMRCVSEYGLAPRSWTDYLRLTVGGTLSNAGVSGQAFRYGPQSSNVTELDVVTGKGDFLTCSPTQNSDLFFGALGGLGQFGVITRARIPLEPAPDMVRWIRMVYAEFEDFSRDAEWLVTQPEKESFDYVEGFAFVNSDSPADGWPSVPLNHMMTTPIHSGHQLLYCLELALHFNHSNSSSTVDSVVKRLIGGLRYMKGFKYEVDLSYVEFVMRVKRVEEDARAHGMWDAPHPWLNLFVSKADIAEFDRLIFKGLLHDGVGGPMLVYPLLRSKWDSRSSVVLPEGEDEIFYIVALLRSNPPYPKGPSVDKLVSQNDKIIQSCIQHGLGFKLYLPHYQSQHDWRRHFGDQWSKFVQLKLAFDPMAVLAPGQKIFTRRTKKDPA