>c6b4cH_
GQVPVSVNYHFSRKCTTSHVEKPENAKRGLTLLKQAGMKKINFAGGEPFLYPKFLGEMIDFCKETLQLESVSIVTNGSLVKEQFLQKHGRNIDILAVSCDSFNEATNIKIGRGSGDNVQKLYEIGSWCQKYDIKFKLNTVVNKFNHLEDMNDHLNALQPFRWKCFQVLIVTLRNAHSLTISDDEFDRFCERHSSQTCLVPEPNRLMAKSYLILDEYMRFLDRNGQQPSKSILEVGVQQALQAVFWDEEAFVERGGIYDW