>c6b07B_
KKESFEDVLPSILNTITTNSELTEVPEVANWLKKVLEYNLAGGKKARGLTTLFAYEMLEKPENITEETIYLAKTLGWCVEILQGFLVMLDDIMDGSTTRRGVPCWYQLPEVGLAAVNDSSLMFSSIFYVLHAHFADKKIYTNLVELFNESLMHTSIGQHLDVTMRQKSDYSLFTIERYNAIVKYKTAYYTYQLPVCLGMLLANISDPVLHQKAEDMCLEIGKFFQIQDDYIDCYGDESLTGKMGTDIQEAKCSWLAVMALQRCSASQKIVFTTCYGSKEPAHIERIKELYKQLQLPELYAQEETRMYESLIKQAHGLPSELSPALFVRLIHMIYKRNH