>c6aztA_
GTKWAVLVAGSKGYGNYRHQADVCHAYQVLKKGGLKDENIVVFMYDDIAKSEMNPRPGIIINSPKGEDVYAGVPKDYTGKNVTVDNLSAVLLGDRSAVKGGSGKVVDSKPEDRIFLFYSHGGPGVLGMPNEPHLVAKDLVDVLKKKHAMGTYKEMVIYLEACESGSIFEGILPEDLNIYATTASGAQENSYGTYCPGTEPSPPPEYITCLGDLYSVAWMEDSETHNLKKESLEQQFNKVKKRTSNGSHVMEYGSKDIKPEKVYLYLGFDPATV