>c6ax6B_
EVTLYDLPTRKEEWEKKYLHPEFLSHLQNFKDFDYTEICNDVYSFPLFTPAFCKEVIEVMDKANLWSKPTQDTQLYEVGLDKQWHYVVFNYVAPFVRHLYNNYKTKDINLAFVVKYDMERQSELAPHHDSSTYTLNIALNEYGKEYTAGGCEFIRHKFIWQGQKVGYATIHAGKLLAYHRALPITSGKRYILVSFVN