>c5z9oA_
LEKTFYKMMLSKSFPFPVEVTYWDGKSEVYGNGTPEIHITFNEKIPMSDITKNASLALGEAYMDKKIEIQGSIQELINGAYQSADSFMRSSKFRKSHYDIGNDFYKLWLDPTMTYSCAYFTDDNKDDLEQAQIAKVHHILNKLHPEKGKTLLDIGCGWGTLMLTAAKEYGLKVTGVTLSEEQYKLVQKKIYDEGLEDVAEVKLEDYRELGDQQWDYVTSVGMFEHVGSENLGEYFKDVAKYLKNDGVALIHGITRQQGGATNAWINKYIFPGGYIPGLVEIISRIEEANLQVSDVEMLRRHYQRTLEIWDKNFNNARPEIEKNMGERFCRMWDLYLQACAASFESGNIDVVQYLLTKGPSGKSLPMTRKYMLN