>c5yfpF_
VKHEPALGQNDVFDLDPLSFDKWVPFLRRALDKNQLDPVIDELENSIEDNFQGLELQLLQDSQMNDKLETSIDEIANIQGMVQDTLSSEISKFQIRLSESANELIVKKQMYVNNKKISLKISEATILITKVVRILELSSKCQELITERKFFKVLQNLDSLEKLYLQEFKNYNFQFLIEIYNSIPFLQKVTKDECINLIRNSLNLNLGKNLIKVGQEFVAIYENELLPQWLETRSKMKLTNFKFNSPIEISMRDESFLAKLNLGEFFQLDDFHDSIMIFQNLNELSVLSGEFNKEYELRKTKLMYPLIWKKNKFTQSLSLHFLQDYFLKILGFLLYDINLNKATEFILVDNNYNSTNEFWDGLMDRLSPYLSYFIDEKLKTEEDMIKLKDFLCIYVAILENFKLNIEPLYKILVSIFEKFCSVSLRAFDDEFQILLNDDDFMPLSINDKTLYEKVLKICWLYPMTCTLAKKTYSKITAFLSIFYRHELHTLNNILVKTMDDIFNDIVNKKIRSKLESTSREEIAQILVNLDYFIIAAKEFSNFMTRENILQNPDMEIRLSSIKYLAESRKLAETKLIELIDSKISDDISIIDLAQFLEMMFASTLQNLPYSVQTLLIFREFDSLTRQFMGLLLHDTPSTITHESIMNFEVDVNYLESIMELKQCIELLKTQGKDYNEPEIRLRKYSRIRQEDAALLLSKIQHFVSSVEGANGDDTSVMDSSSIFNS