>c5y9dA_
TTNTFTDPPVEMAKERGKTQFTVRDVTNFLNGGEEETQIVEKIMSSIERDPVLSVTADYDCNLQQARKQTMERVAALSPYLVTDTEKLSLWRAQLHGMVDMSTRTRLSIHNNLFIGSIRGSGTPEQFKYWVKKGAVAVKQFYGCFAMTELGHGSNLKGLETTATYDQDSDQFIINTPHIGATKWWIGGAAHTSTHCVCFAKLIVHGKDYGTRNFVVPLRNVHDHSLKVGVSIGDIGKKMGRDGVDNGWIQFTNVRIPRQNMLMRYAKVSDTGVVTKPALDQLTYGALIRGRVSMIADSFHVSKRFLTIALRYACVRRQFGTSGDTKETKIIDYPYHQRRLLPLLAYCYAMKMGADEAQKTWIETTDRILALNPNDPAQKNDLEKAVTDTKELFAASAGMKAFTTWGCAKIIDECRQACGGHGYSGYNGFGQGYADWVVQCTWEGDNNVLCLSMGRGLVQSALQILAGKHVGASIQYVGDKSKISQNGQGTPREQLLSPEFLVEAFRTASRNNILRTTDKYQELVKTLNPDQAFEELSQQRFQCARIHTRQHLISSFYARIATAKDDIKPHLLKLANLFALWSIEEDTGIFLRENILTPGDIDLINSLVDELCVAVRDQVIGLTDAFGLSDFFINAPIGSYDGNVYEKYFAKVNQQNPATNPRPPYYESTLKPFLFREEEDDEICDLD