>c5xzvB_
IVCRVICTTGQIPIRDLSADISQVLKEKRSIKKVWTFGRNPACDYHLGNISRLSNKHFQILLGEDGNLLLNDISTNGTWLNGQKVEKNSNQLLSQGDEITVGVILSLVIFINDKFKQCLEQNKTGIFKDFSIIDEVVGQGAFATVKKAIERTTGKTFAVKIISKRKMDGVTRELEVLQKLNHPRIVRLKGFYEDTESYYMVMEFVSGGDLMDFVAAHGAVGEDAGREISRQILTAIKYIHSMGISHRDLKPDNILIEQDDPVLVKITDFGLTFCGTLAYVAPEVIRNEYSSLVDMWSMGCLVYVILTGHLPFSGSTQDQLYKQIGRGSYHEGPLKDFRISEEARDFIDSLLQVDPNNRSTAAKALNHPWIV