>c5wwpB_
PAVGSCVVCHSQTSLRCGTCIRRPFLCCKCCYDHVIATPHKMVLSVSPYVCNAPGCGVSDVTKLYLGGMSYFCVDHRPVCSFPLCANGLVFGLYKNMCTGSPSIVEFNRLATCDWTESGDYTLANTTTEPLKLFAAETLRATEEASKQSYAIATIKEIVGERQLLLVWEAGKSKPPLNRNYVFTGYKVQLGEYIFERIDYSDAVSYKSSTTYKLTVGDIFVLTSHSVATLTAPTIVNQERYVKITGLYPTITVPEEFASHVANFQKSGYSKYVTVQGPPGTGKSHFAIGLAIYYPTARVVYTACSHAAVDALCEKAFKYLNIAKCSRIIPAKARVECYDRFKVNETNSQYLFSTINALPETSADILVVDEVSMCTNYDLSIINARIKAKHIVYVGDPAQLPAPRTLLTRGTLEPENFNSVTRLMCNLGPDIFLSMCYRCPKEIVSTVSALVYNNKLLAKKELSGQCFKILYKGNVTHDASSAINRPQLTFVKNFITANPAWSKAVFISPYNSQNAVSRSMLGLTTQTVDSSQGSEYQYVIFCQTADTAHANNINRFNVAITRAQKGILCVMTSQALFESLEFTELSFTNYK