>c5wwpA_
PAVGSCVVCHSQTSLRCGTCIRRPFLCCKCCYDHVIATPHKMVLSVSPYVCNAPGCGVSDVTKLYLGGMSYFCVDHRPVCSFPLCANGLVFGLYKNMCTGSPSIVEFNRLATCDWTESGDYTLANTTTEPLKLFAAETLRATEEASKSVATLTAPTIVNQERYVKITGLYPTITVPEEFASHVANFQKSGYSKYVTVQGPPGTGKSHFAIGLAIYYPTARVVYTACSHAAVDALCEKAFKYLNIAKCSRIIPAKARVECYDRFKVNETNSQYLFSTINALPETSADILVVDEVSMCTNYDLSIINARIKAKHIVYVGDPAQLPAPRTLLTRGTLEPENFNSVTRLMCNLGPDIFLSMCYRCPKEIVSTVSALVYNNKLLAKKELSGQCFKILYKGNVTHDASSAINRPQLTFVKNFITANPAWSKAVFISPYNSQNAVSRSMLGLTTQTVDSSQGSEYQYVIFCQTADTAHANNINRFNVAITRAQKGILCVMTSQALFESLEFTELSFTNYKLQ