>c5wg6D_
KCVNQFNWHVDADADENFYTCAWTYDSNTSHPLLAVAGSRGIIRIINPITMQCIKHYVGHGNAINELKFHPRDPNLLLSVSKDHALRLWNIQTDTLVAIFGGVEGHRDEVLSADYDLLGEKIMSCGMDHSLKLWRINSKRMMNAIKESYDYNPNKTNRPFISQKIHFPDFSTRDIHRNYVDCVRWLGDLILSKSIVCWKPGKMEDDIDKIKPSESNVTILGRYSQCDIWYMRFSMDFWQKMWDLEVAIRTSFSRDSSILIAVCDDASIWRWDRL