>c5wc4A_
QHAKILAIGTANPPNVYHQKDYPDFLFRVTKNEHRTDLREKFDRICEKSRTKKRYLHLTEEMLKANPNIYTYGAPSLDVRQDICNIEVPKLGQEAALKAIKEWGQPISRITHLIFCTASCVDMPGCDFQLIKLLGLDPSVTRTMIYEAGCYAGATVLRMAKDFAENNKGARVLVVCAEITTVFFHGLTDTHLDILVGQALFADGASAVIVGANPEPEIERPLFEIVACRQTILPNSEHGVVANIREMGFNYYLSGDVPKFVGGNVVDFMTKTFEKVDGKKKDWNSLFFSVHPGGPAIVDQVEEKLGLKEGKLRATRHVLSEYGNMGAPTVHFILDEMRNKSIEEGKTTTGEGLEWGVVIGIGPGLTVETAVLRSESIRC