>c5wayB_
MRDLLSKKSHRQLELLELLFEHKRWFHRSELAELLNCTERAVKDDLSHVKSAFPDLIFHRIINTDDSDIEMVYHHFFKHSTHFSILEFIFFNEGCQAESICKEFYISSSSLYRIISQINKVIKRQFQFEVSLTPVQIIGNERDIRYFFAQYFSEKYYFLEWPFENFSSEPLSQLLELVYKETSFPMNLSTHRMLKLLLVTNLYRIKFGHFMEVLDFLMQAEGIEGVAQSFESEYNISLDEEVVCQLFVSYFQKMFFIDESLFMKCVKKDSYVEKSYHLLSDFIDQISVKYQIEIENKDNLIWHLHNTAHLYRQELFTEFILFDQKGNTIRNFQNIFPKFVSDVKKELSHYLETLEVCSSSMMVNHLSYTFITHTKHLVINLLQNQPKLKVLVMSNFDQYHAKFVAETLSYYCSNNFELEVWTELELSKESLEDSPYDIIISNFIIPPIENKRLIYSNNINTVSLIYLLNAMMFIRLD