>c5volA_
NFQSKVVTDTLFSKVLNSKRAYTVFLPKSFEQNKEKKYPVLYLLHGMWETNPVWAERGHVKDVMDRLVASGEACEMIIVTPNAGGNIHLEWNGYFDMPGWKYETFFYTEFLPYIEKKYRVIGDRQHRAIAGLSMGGGGATNYGQRHSDMFCAVYAMSALMSIPEDPNSKIAILTRSVIENSCVKYVMEADEDRKADLRSVAWFVDCGDDDFLLDRNIEFYQAMRNAGVPCQFRVRDGGHDWEYWHSALYQCLPFVTRIFG