>c5vafD_
MYYFIPSWSGSGKRVWHRDIIPWYRSMQRLEFDDTIHQIRIFHSENLPVKLLLQAYMPHARYFLHRQDIFETEYYSVFDEIQAVESNDMQVLQIKDLEWEDDCEFIYTPFLIIVRRQGQLYAHVEFGVEGFISFIKFFKDDQLEKLNIFDDRGFVSSIVYYEDGQEVCQDYLNPNGDWRIREYLKFENSHVVVNPVFSRDFDKLEYECMPDLILEKLGYYISHNVEEDSRFVVAAQPFTNQGVLDLLPQHSHSILSFFHERNQASNIENLKADLEYADLVLTDRMDFKETLQNYFPLQAEKIHYLSPFDTRLQLGKSQQRHESKIFYQIDLSELLNDYAIFKVLFYVAQHPDTELVIGVYNAWQEGIKQVENKVEELISDYLDLKDFIKKSLEYRFRIRNITDELSLIQELDDTRLIIDLSQQPNLYTQIAGISAGIPQINLVASDYVTHLQNGYILDSISQLAVAADYYLQGLKNWNQALIYSIEKIKLNTGHQVIKRWEKWLKEAIDEK