>c5v8kA_
NPRAQVFEYFKLKVPATRGAVLKAHINHLGNVAAMVSFILVHHLSWDPATQGVLWAPATMFYARLYQLGLDAVALSPDALFVARMHLLAAIILWGFGHVKSPAEEKFLEKVTMGKALVAQFHFFALIATLWGLHMAFYGILGPSGKLEPTGLSFDMFGPITPATMAGNHVAFGAVFFLGGIFHYFAGFNTKRFAFFEKDWEAVLSVSCQILAFHFATVVFAMIIWQHPQLGFGFMREYAVSQYAGPELKMIAQSNPGLLVKQAILGHLVMGIMFWIGGVFHGAHFMLRVLNDPKLAEEMKDFKFIKRCYDHEFQKKFLALIMFGAFLPIFVSYGIATHNTIADIHAASKTGLFAHMTYINIGTPLHDAIFGSKGSISEFVAAHAIAGGLHFTMVPMWRMVFFSKVSPWTTKVGMKAKRDGEFPCLGPAYGGTCSISLVDQFYLAIFFSLQVIAPAWFYIDGCWMGSFVAVAAPYNDIYQAALATFNSHNPLHQLSPLTNMGYFSYIIQQTTAMFSRYDGHMIQALLGAHFIWAFTFSMLFQYRGSRDEGAMVLKWAHQQVGVGFAGKMYNRALSLKEGKAIGCFLFFKMTIVCMWALAMV