>c5uw7B_
YPPVRRDETVVDDYFGVKVADPYRWLEDPNSEETKEFVDNQEKLANSVLEECELIDKFKQKIIDFVNFPRCGVPFRRANKYFHFYNSGLQAQNVFQMQEVLYDPNLRGRSGLSLYSVSEDAKYFAFGIVTIKILKTEDRSYLPDTLEWVKFSPAIWTHDNKGFFYCPYPPNQEARYHFLGTDQSEDILLWRDLENPAHHLKCQITDDGKYFLLYILDGCDDANKVYCLDLTKLPNGLEAPFMKLIDSFDASYTAIANDGSVFTFQTNKDAPRKKLVRVDLNNPSVWTDLVPESKKDLLESAHAVNENQLILRYLSDVKHVLEIRDLESGALQHRLPIDIGSVDGITARRRDSVVFFKFTSILTPGIVYQCDLKNDPTQLKIFRESVVPDFDRSEFEVKQVFVPSKDGTKIPIFIAARKGISLDGSHPCEMHGFGGFGINMMPTFSASRIVFLKHLGGVFCLANIRGGGEYGEEWHKAGFRDKKQNVFDDFISAAEYLISSGYTKARRVAIEGGSNGGLLVAACINQRPDLFGCAEANCGVMDMLRFHKFTLGYLWTGDYGCSDKEEEFKWLIKYSPIHNVRRPWEQYPATMILTARVVPLHSFKLLATMQHVLCTSLEDSPQKNPIIARIQATMTQIAEVADRYGFMAKALEAPWI