>c5uroA_
MDTSKLKPNDPRVKYETKQIRGKTYSYILGEPAGPKLETVVLVHGWPDMAFGWRHQIPYLMSLGFQVVAPNMLGYAGTDAPRDLSQFTLKSVSADIAELARSFVGQDGQIVLGGHDWGGAVVWRTAYYHPELVKAVFSVCTPLHPLSAEYKPLEDIVAAGHMLNFKYQLQLKGPDVEARIQGKDMLRRFFRAMFGGRGPNGEAGFSTSDGVHFDVLDKIGAPPLLDEQELEYYVEQYALQEAPELRGPLNWYRTRELNAKDEMDRAKNGPPLRFEMPALFVAASKDNALPPAMSKGMDAFYKDLTRAEVDATHWALTQAGDEVNRVIGEWLNKALG