>c5un8B_
HFLCGVVEGFYGRPWVMEQRKELFRRLQKWELNTYLYAPKDDYKHRMFWREMYSVEEAEQLMTLISAAREYEIEFIYAISPGLDITFSNPKEVSTLKRKLDQVSQFGCRSFALLFDNIDHNMCAADKEVFSSFAHAQVSITNEIYQYLGEPETFLFCPTEYCGTFCYPNVSQSPYLRTVGEKLLPGIEVLWTGPKVVSKEIPVESIEEVSKIIKRAPVIWDNIHANDYDQKRLFLGPYKGRSTELIPRLKGVLTNPNCEFEANYVAIHTLATWYKYSPQMALKLALTEWLQEFGVPHQYSSVTLEDLQLLADLFYLPYEHGPKGAQMLREFQWLRANSSVVKIEEWRSRAAKFEEMCGLVMGMFTRLSNCANRTILYDMYSYVWDIKSIMSMVKSFVQWLGCRSWAFRGGLAGEFQRLLPIDGAND