>c5tv7A_
LDSFTLSGYIYTYENAPQEIRDEHKQNEEINIDPKPDDEIFVPESANLXNEDNSKGVYASYTVSYNIGAKTITIXSNEYLTISTTKVIRKGNSGKEVKAAQIXLTLLGYNVGIDSSFGSKTYNAVVSFQKKYGLSADGIIGPATWDKLGRLTDPTLS