>c5tscA_
EKTGLHVHEKIKHMVKNYGTMITGIPAEILGQNEAEISVGYVKKMGNMKENIAEVVRKSEMTQPTNSAGKASNEVCDLLLGTEGASEFEKSSYQVLSGDGSNLKGSLPNKNLLVRVEMDRFNAPQKYQKIKREEFNPETAEKNKIYLLEDQLVYLDIFGKVIDLGQTSDTCHRLFNAITTPFYQNYILYDEYIDPEESAEEAAMFEMGEIVKAKMKNIDCWTATHSFTIFVPESDSEDTRTLYPYQAYWTSHTLQQWFSGDKDEKLSRLGIDGYIEKLALLGTTTDSKIRSSIYGELFSPPGKEHVFCTGMNEKFSPLRVKFKVTEVNPEIALQNLEEVQEFIDTNYPGENAKDQCELYKIKAQEAMTKQLEMRLLIE