>c5t4yB_
CDDFLDRQVPQGIVTGDQIASPEYVDNLVISAYAIWATGDDINSSFSLWNYDVRSDDCYKGGSGTEDGGVFNALEISKGINTTDWNINDIWKRLYQCITRANTALQSLDQMDEKTYPLKNQRIAEMRFLRGHAHFMLKQLFKKIVIVNDENMEPDAYNELSNTTYTNDEQWQKIADDFQFAYDNLPEVQIEKGRPAQAAAAAYLAKTYLYKAYRQDGADNALTGINEEDLKQVVKYTDPLIMAKGGYGLETDYSMNFLPQYENGAESVWAIQYSINDGTYNGNLNWGMGLTTPQILGCCDFHKPSQNLVNAFKTDSQGKPLFSTYDNENYEVATDNVDPRLFHTVGMPGFPYKYNEGYIIQKNDDWSRSKGLYGYYVSLKENVDPDCDCLKKGSYWASSLNHIVIRYADVLLMRAEALIQLNDGRITDAISLINEVRSRAAGSTMLIFNYKEDYGVNFKVTPYDLKAYAQDEAMKMLKWERRVEFGMESSRFFDLVRWGEAKDVINAYYVTEASRCSIYKNAGFTENKNEYLPVPFEQISASNGNYTQNFGWH