>c5ovsG_
TTVTIVRKDGRIAIAADTLTKWGGGKESADYVANHEKIIRVGDSYVAITGSATFKLILADYFASLDEPPQLDSVARIFCVWNTLHGALKEHYYLQEDDLESSRMDVLIANPRGIFGVAAHRTVQEFSKFYAYGSGSPYALGAMYAAYRAPSLDAEAVARLGVMAAAEFHDESGLPVQSFVMELSP