>c5ot1A_
YVEFDPRDPAYLSIADKRTVVRFEAKRDTVESAVLVTDHGNYTMKLQVWWDFGETWRAEMPVEPADYYILVTSSDGGKFAVLNTSESPFFHFDGVEGFPQLEWVSNGITYQIFPDRFNNGNKSNDALALDHDELILNQVNPGQPILSNWSDPITPLHCCHQYFGGDIKGITEKLDYLQSLGVTIIYINPIFLSGSAHGYDTYDYYRLDPKFGTEDELREFLDEAHRRGMRVIFDFVPNHCGIGNPAFLDVWEKGNESPYWDWFFVKKWPFKLGDGSAYVGWWGFGSLPKLNTANQEVREYLIGAALHWIEFGFDGIRVDVPNEVLDPGTFFPELRKAVKEKKPDAYLVGEIWTLSPEWVKGDRFDSLMNYALGRDILLNYAKGLLSGESAMKMMGRYYASYGENVVAMGFNLVDSHDTSRVLTDLGGGKLGDTPSNESIQRLKLLSTLLYALPGTPVTFQGDERGLLGDKGHYDEQRYPIQWDTVNEDVLNHYRALAELRKRVPALRSSAMRFYTAKGGVMAFFRGHHDEVLVVANSWKKPALLELPEGEWKVIWLRGTVEVPAIGIIILER