>c5oljA_
TGDKPVDLKEITSGMFYARSAGRGIRSMPDGEHYTEMNRERTAIVRYNYASGKAVDTLFSIERARECPFKQIQNYEVSSTGHHILLFTDMESIYRHSYRAAVYDYDVRRNLVKPLSEHVGKVMIPTFSPDGRMVAFVRDNNIFIKKFDFDTEVQVTTDGQINSVLNGATDWVYEEEFGVTNLMSWSADNAFLAFVRSDESAVPEYRMPMYEDKLYPEDYTYKYPKAGEKNSTVSLHLYNVADRNTKSVSLPIDADGYIPRIAFTDNADELAVMTLNRLQNDFKMYYVHPKSLVPKLILQDMNKRYVDSDWIQALKFTAGGGFAYVSEKDGFAHIYLYDNKGVMHRRITSGNWDVTKLYGVDASGTVFYQSAEESPIRRAVYAIDAKGRKTKLSLNVGTNDALFSGNYAYYINTYSSAATPTVVSVFRSKGAKELRTLEDNVALRERLKAYRYNPKEFTIIKTQSALELNAWIVKPIDFDPSRHYPVLMVQYSGPNSQQVLDRYSFDWEHYLASKGYVVACVDGRGTGARGEEWRKCTYMQLGVFESDDQIAAATAIGQLPYVDAARIGIWGWSYGGYTTLMSLCRGNGTFKAGIAVAPVADWRFYDSVYTERFMRTPKENASGYKMSSALDVASQLQGNLLIVSGSADDNVHLQNTMLFTEALVQANIPFDMAIYMDKNHSIYGGNTRYHLYTRKAKFLFDNL