>c5oflA_
DKMPDWNIPSLYESYKNDFRIGVAIPAKCLSNDTDRRMVLKHFNSITAENEMKPESLLAGQTSTGLNYRFSTADTFVDFANTNNIGIRGHTLVWHSQTPDWFFKDSSGQRLTKDALLARLKQYIYDVVGRYKGKVYAWDVVNQAIDENQSDGYRRSTWYEICGPEYIEKAFIWAHEADPNAKLFYNDYNTEISKKRDFIYNMVKNLKSKGIPIHGIGMQCHINVNWPSVSEIENSIKLFSSIPGIEIHITQLDMSLYNYGSSENYSTPPQDLLQKQAQKYKELFTMLKKYTNVVKCVTFWGLKDDYSWLRSFNGKNDWPLLLFEDYSAKPAYWAVIEAS